Vistorp socken

Vistorps socken i Västergötland ingick i Vartofta härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vistorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Vistorps landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2002 i Yllestads församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vartofta kompani.                                              

Vartofta Härad 
Namnet skrevs 1391 Wistathorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller torp, 'nybygge'. Förleden kan innehålla mansnamnet Viste.

Sök mer på  Wikipedia