Vilske-Kleva socken

Vilske-Kleva socken i Västergötland ingick i
Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.

Namnet var före 12 april 1889 Kleva socken. Under medeltiden införlivades Sjögerås socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Kleva församling och för de borgerliga frågorna bildades Kleva landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2010 i Floby församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad.
De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.

I Vilske Kleva socken fanns 1888 åtta Rotar,Esstorp,Jonstorp,Törestorp,Övra by,Nedra by,Anfastorp,Skogs och Sjögerås.

Namnet skrevs 1320 Wilsskæcleuom och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller plural av klev, 'bergsklyfta; trång bergsstig; brant backe eller klippa' och kan syfta på socknens belägenhet nedanför Mösseberg.
Sök mer på Wikipedia