Vartofta-Åsaka socken

Vartofta-Åsaka socken i Västergötland ingick i Vartofta härad, före 1890 även en del i Redvägs härad, och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.
Socknen har medeltida ursprung.   

Namnet var före 17 april 1885 Åsaka socken. Socknen hörde till 1890 huvudsakligen till Vartofta härad i Skaraborgs län med en mindre del, Öja, till Redvägs härad i Älvsborgs län som 1890 överfördes till samma härad och län.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Åsaka församling och för de borgerliga frågorna bildades Åsaka landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2002 i Yllestads församling.

Vartofta härad
 
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad.
De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vartofta kompani och Västgöta regemente, Vartofta kompani .
Socknen var indelad i fyra Rotar,Vartofta,Åsaka,Torps och Öja.

Namnet skrevs 1397 Asaka och kommer från kyrkbyn. Namnet har haft flera tolkningar, den nu förespråkade är att det innehåller as, 'asagud' och ek(e), 'ekdunge'

Sök mer på  Wikipedia