Valtorp socken

Valtorps socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Valtorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Valtorps landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Stenstorps landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2006 i Hornborga församling.                                                                      

Gudhems härad

                                                                            

 
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.
Namnet skrevs 1431 Walathorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller sannolikt mansnamnet Vali.

Sök mer på  Wikipedia