Ullene socken

Ullene socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung. Under medeltiden fanns två kyrkor i socken, Ullene kyrka och Åsaka kyrka, vilka båda byggdes under tidig medeltid. På 1400-talet nämns socken som Aska Vllene sokin, vilket tyder på att Ullene och Åsaka tidigare kan ha varit skilda socknar. Åsaka by låg på en ås ända fram till laga skifte på 1850 talet. Åsaka by ligger ca 3 km söder om kyrkbyn Ullene.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ullene församling och för de borgerliga frågorna bildades Ullene landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2006 i Floby församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani.
Namnet skrevs på 1330-talet Ollenee och kommer från kyrkbyn. Efterleden är vin, 'betesmark, äng'. Förleden har flrera tolkningar. Det kan innehålla gudanamnet Ull eller ett likartat ord som betyder 'glänta i skog.

Sök mer på Wikipedia