Ugglums socken

Ugglums socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ugglums församling och för de borgerliga frågorna bildades Ugglums landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Gudhems landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2006 i Gudhems församling.

Gudhems Härad
 


 

                                  
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.
Namnet skrevs 1320 Uglem och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hem, 'boplats; gård'. Förleden innehåller uggla.

Sök mer på Wikipedia