Trävattna socken

Trävattna socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Trävattna församling och för de borgerliga frågorna bildades Trävattna landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2002 i Hällestad-Trävattna församling
som 2006 uppgick i Floby församling

                                                                    

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente Laske kompani.

Namnet skrevs 1402 Träwathna och kommer från kyrkbyn och betyder 'de tre vattnen'. Vilka vatten som avses är oklart, det är möjligt att Lidan och dess två tillflöden, Katebrobäcken och Salaholmsbäcken.

Sök mer på  Wikipedia