Torbjörntorps socken

Torbjörntorps socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Torbjörntorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Torbjörntorps landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Gudhems landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2010 i Mössebergs församling.

Gudhems härad

 

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs 1409 Thorbiorna thorpa och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mansnamnet Torbjörn.

Sök mer på Wikipedia