Tiarps socken

Tiarps socken i Västergötland ingick i Vartofta
härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung. Socknen införlivade under 1700-talet Flittorps socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tiarps församling och för de borgerliga frågorna bildades Tiarps landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Åslebygdens församling.  

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Livkompaniet och Västgötaregemente,  Gudhems Kompani. 
 
Namnet skrevs 1397 Tidhethorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mansnamnet Tidhe.
Sök mer på  Wikipedia                        

Vartofta Härad