Sörby socken

 

Sörby socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun
En del av tätorten Floby samt kyrkbyn Sörby med sockenkyrkan Sörby kyrka ligger i socknen.

Socknen har medeltida ursprung. 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sörby församling och för de borgerliga frågorna bildades Sörby landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2006 i Floby församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.

Väsmestorp by nämns tidigast på 1300-talet som "in Wesmanstorp". I socknens västra del finns säteriet Torrevalla, det näms tidigast på 1400-talet och gårdens fornsvenska namn bör vara Thorvälle.

Namnet skrevs 1305 Sörby och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller sör, 'gyttja, smuts' och by, 'gård; by'. Namnet tros syfta på sankmarkerna norr om kyrkbyn.
Sök mer på  Wikipedia