Södra Kyrketorps socken

Södra Kyrketorps socken  ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun
Sockenkyrkan Stenstorps kyrka är gemensam med Stentorps och Brunntorps socknar och ligger i Stenstorps socken.

Socknen har medeltida ursprung. Namnet var före 17 april 1885 Kyrketorps socken

Gudhems härad
 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Kyrketorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Kyrketorps landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Stenstorps landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2006 i Stenstorps församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.
Namnet skrevs 1462 Kirkio-torp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge' och namnet betyder 'den bebyggelse Torp där en kyrka byggts.

Sök mer på  Wikipedia