Stenstorps socken

Stenstorps socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Brunnhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Brunnhems landskommun. Landskommunen utökades 1952 och uppgick 1974 i Falköpings kommun.Församlingen utökades 2006.

Gudhems härad
 

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs 1397 Stödhvngxstorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden är troligen mansnamnet Stödhing eller Stödhung.
Sök mer på  Wikipedia