Solberga socken

Solberga socken i Västergötland ingick i Redvägs härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Solberga församling och för de borgerliga frågorna bildades Solberga landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Redvägs landskommun som upplöstes 1974 då denna del uppgick i Falköpings kommun och området övergick samtidigt till Skaraborgs län.Församlingen uppgick 1998 i Åsarps församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Redvägs härad.

Namnet skrevs 1493 Solbergha och kommer från kyrkbyn och syftar på en eller flara solbelysta höjder. Öster om kyrkan ligger höjden Backgårdsberg.
Sök mer på  Wikipedia