Smula socken  
Smula socken i Västergötland ingick i Redvägs härad och till 1891 även i Frökinds härad, och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung. Före 1891 ingick en del, Bredene, av socknen i Frökinds härad i Skaraborgs län.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Smula församling och för de borgerliga frågorna bildades två landskommuner Smula landskommuner i Älvsborgs och Skaraborgs län där den senare uppgick i den förra 1891. Landskommunen uppgick 1952 i Redvägs landskommun som upplöstes 1974 då denna del uppgick i Falköpings kommun och området övergick samtidigt till Skaraborgs län. Församlingen uppgick 1992 i Åsarp-Smula församling som 1998 uppgick i Åsarps församling.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Redvägs härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente och Västgöta regemente, Vartofta kompanier.

Namnet skrevs på 1330-talet Smula och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller troligen smula i betydelsen 'sand, grus' och syfta på en rullstensås vid platsen

Läs mer på Wikipedia