Norra Åsarps socken

Norra Åsarps socken i Västergötland ingick i Redvägs härad och till 1891 även i Frökinds härad, och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung. Namnet var före 17 april 1885 Åsarps socken. Före 1891 ingick en del av socknen, Hög, i Frökinds härad i Skaraborgs län.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Åsarp församling och för de borgerliga frågorna bildades två landskommuner Åsarps landskommuner i Älvsborgs och Skaraborgs län där den senare uppgick i den förra 1891.

Landskommunen uppgick 1952 i Redvägs landskommun som upplöstes 1974 då denna del uppgick i Falköpings kommun och området övergick samtidigt till Skaraborgs län. Församlingen uppgick 1992 i Åsarp-Smula församling som 1998 uppgick i Åsarps församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Redvägs härad. De indelta soldaterna tillhörde Älvsborgs regemente, Redvägs kompani och Västgöta regemente, Laske och Vartofta kompanier.
Namnet skrevs 1376 Asathorppa och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller mansnamnet Ase alternativt ås och torp, nybygge'. Kyrkan ligger vid flera långsträckta höjder.
Sök mer på Wikipedia