Marka socken

Marka socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Marka församling och för de borgerliga frågorna bildades Marka  landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Mössebergs församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad.
De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.

Namnet skrevs 1305
Markom och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller plural av mark, 'rand, kant' eller 'gräns'.
Sök mer på  Wikipedia