Kälvene socken

Kälvene socken i Västergötland ingick i Vartofta härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Kälvene församling och för de borgerliga frågorna bildades Kälvene landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2002 i Yllestads församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad.

Vartofta Härad
De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vartofta kompani. Namnet skrevs 1397 Kelwene och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller vin, 'betesmark; äng'. Förleden innehåller kalv.

Sök mer på Wikipedia