Kinneveds socken

Kinneveds socken i Västergötland ingick i Frökinds härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun
Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Kinneveds församling och för de borgerliga frågorna bildades Kinneveds landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Frökinds landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen utökades 2002.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Frökinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.
Namnet skrevs 1382 Kindiwi och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller vi, 'helig plats, kultplats'. Förleden kan möjligen innehålla kind, 'ätt; folkslag.

Sök mer på Kinneved Hembygdsförenings hemsida och på  Wikipedia