Karleby socken

Karleby socken i Västergötland ingick i Vartofta härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung. Under medeltiden ingick socknen i Ållebergs fjärding. 1540 införlivades Lovene socken och omkring 1545 Leaby socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Karleby församling och för de borgerliga frågorna bildades Karleby landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Slöta-Karleby församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vartofta kompani och Västgöta regemente, Vartofta och Gudhems kompanier.

Namnet skrevs 1309 Karläby och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller karl och by, 'gård; by'.

Sök mer på  Wikipedia