Jäla socken

Jäla socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Jäla församling och för de borgerliga frågorna bildades Jäla landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2002 i Grolanda-Jäla församling som 2010 uppgick i Floby församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.

Namnet skrevs 1308 Ialum och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller sannolikt en forntida naturnamn Iali, 'den gulbrända syftande på en större mosse eller nu försvunnen sjö.

Sök mer på Jäla by och Hembygdsförening och på Wikipedia