Högstena socken

Högstena socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Högstena församling och för de borgerliga frågorna bildades Högstena landskommun.

Gudhems Härad

Landskommunen uppgick 1952 i Stenstorps landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Dala-Borgunda-Högstena församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs 1300 Hösteen och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller hös, 'hududskål' här i betydelsen gravhög och sten, '(samling av) stenar' syftande på någon av gånggrifterna vid kyrkan.

I boken "Högstena i ord och bild" finns en omfattande beskrivning av Högstenas historia.

Sök mer på Dala-Borgunda-Högstena Hembygds- och Fornminnesförening och på
Wikipedia