Göteve socken


Göteve socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung. Vid en tidpunkt efter 1546 införlivades Elins socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Göteve församling och för de borgerliga frågorna bildades Göteve landskommun. 

Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2006 i Floby församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani.

Namnet skrevs 1393 Götiwe och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller vi, 'helig plats, kultplats'. Namnet har tolkats som 'götarna helgedom.

Sök mer på Wikipedia