Frökinds Härad

Frökind var ett härad mitt i Västergötland, som numera utgör en del av Falköpings kommun.

 • 1680-1780 samt 1808-1809 Vartofta, Frökinds, Laske, barne domsaga
 • 1781-1807 Frökind, Laske, Barne domsaga
 • 1810-1970 Vartofta och Frökinds domsaga med
  • -1912 Leaby tingslag
  • 1913-1970 Vartofta och Frökinds tingslag

 

Socknar som ingick i Frökinds härad
 
 • Brismene
 • Börstig (före 1887 bara delvis)
 • Kinneved
 • Vårkumla
 • Grolanda (fram till 1896 och bara delvis
 • Smula (fram till 1891 och bara delvis)
 • Norra Åsarp (fram till 1891 och bara delvis)

Sök mer på Wikipedia