Luttra

Historik: Medeltiden införlivat del av Synnerål. Pastorat: Falköping.  

 
Luttra kyrka är en kyrkobyggnad i Luttra. Den är församlingskyrka i Falköpings församling i Skara stift.
Kyrkan är byggd på 1100-talet i romansk stil. Tornet byggdes senare. Kyrkans äldsta föremål är dopfunten från 1100-talet. Predikstolen i provinsiell barock är från 1700-talets början.
Ett processionskors, placerat vid triumfbågen, är skuret 1981 av kyrkvärden Lars Ax.
 
Sök mer på Wikipedia