Gökhems socken

Gökhems socken i Västergötland ingick i Vilske härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gökhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Gökhems landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2010 i Floby församling.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vilske härad.

 

 De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.
I norra delen av socknen ligger byn Skår, vars namn är känt sedan 1402 och som enligt traditionen ska ha haft en egen kyrka.

Vid Odensberg ligger Odens kulle vars namn är känt sedan 1561 då Erik XIV fick för sig att bygga en stad där – en idé som gavs upp 1567. Carl von Linné skriver i sin Västgötaresa att man uppe på kullen i forna pesttider givit de döda åt Oden. Strax väster om Odens kulle fanns före laga skifte byn Valeberg eller Valaberg, vars namn är känt sedan 1350.Vid Holöja kulle ligger byn Holöja, vars namn är känt sedan 1400-talet.

Sök mer på Wikipedia