Gudhems socken

Gudhems socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gudhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Gudhems landskommun.

Gudhems härad
Landskommunen utökades 1952 som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen utökades 2006.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Sök mer på Gudhemsbygdens Hembygsförening och på Wikipedia